Analysförteckning

Sök på bokstav:

S-Etosuximid
Analyserande lab:

EXTERN KS Kem

Provet skickas till Klinisk Kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25

För vidarebefordran till:

Provmottagningen L7:00
Karolinska universitetslaboratoriet Solna
171 64 Stockholm S

tfn 08 - 51 77 35 19 » www.karolinska.se/provtagningsanvisningar
Remiss:

Konsultremiss

Finns för utskrift
på Klinisk kemi
Hallands
webbplats » Konsult remiss
Provtagningsmaterial:

Serumrör 4 mL röd propp

Kommentar/mer info:

Vid förvaring >7 dygn fryses serum.

Ange på remiss:
- provtagningsdatum och  klockslag
- datum och klockslag för senast  intagen dos 
- datum för senaste dosjustering  och föregående dos
- övriga läkemedel
- vikt, S-kreatinin och  frågeställning

Uppdaterad 2017-01-29 kl 05:58 av Joel Holm