Analysförteckning

Sök på bokstav:

S-Etylenglykol
Analyserande lab:

EXTERN USiL Kem alt SU Östra Kem

Provet skickas till Klinisk Kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25

För vidarebefordran till:

Klinisk kemi
Labmedicin Skåne
Universitetssjukhuset
221 85 Lund


tfn 046 - 17 34 60

www.skane.se/labmedicin/kemi

Analysportalen Labmedicin Skåne

alt.

Klinisk kemi
Centralkliniken
SU/Östra sjukhuset
416 85 Göteborg


tfn 031-343 49 61
Klinisk kemi SU

» ANALYSLISTA SU
Remiss:

Konsultremiss

Finns för utskrift
på Klinisk kemi
Hallands
webbplats » Konsult remiss
Provtagningsmaterial:

SST-rör 3,5 mL gul propp

Kommentar/mer info:

Serum förvaras i väl proppat rör.

Serums hållbarhet har ej testats men eftersom etylenglykol ej är flyktigt torde provet kunna förvaras i kyla upp till 24 tim.

Akut transport till USiL alternativt SU Östra Kem anordnas vid behov av laboratoriet.

Uppdaterad 2013-04-23 kl 09:00 av Elisabeth Holmqvist