Analysförteckning

Sök på bokstav:

Faderskapsundersökning
Analyserande lab:

EXTERN USLi Rättsgen

Provet skickas till:

Rättsmedicinalverket
Avdelningen för rättsgenetik
Box 1383
581 13 LINKÖPING


tfn 013 - 31 58 70 » www.rmv.se
Remiss:

Linköping RMV Provtagningsintyg

Remiss och information
erhålls på www.rmv.se » Rättsmedicinalverket Provtagningsintyg
Provtagningsmaterial:

Munskrapsprov alt. Blodprov

Munskrapsprov:
FTA-papper
se www.rmv.se Instruktionsvideo för provtagning med FTA-papper
alt.
Blodprov:
Barn och vuxna EDTA-rör 3 mL lila propp.
Kommentar/mer info:

Centrifugeras inte.

Om provtagningen måste utföras kapillärt på barn krävs 1 mL blod.

 

 

Uppdaterad 2016-08-15 kl 04:46 av Rosita Ivarsson