Analysförteckning

Sök på bokstav:

Erc(B)-Glukos-6-fosfatdehydrogenas (G-6-PD)
Analyserande lab:

EXTERN SU Kem

Provet skickas till Klinisk Kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25

För vidarebefordran till:

Laboratoriet för Klinisk kemi
Blå stråket 5
SU/Sahlgrenska
413 45 Göteborg

tfn 031 - 342 13 25
www.sahlgrenska.se/su/kliniskkemi

» Analyslista SU Klinisk kemi
Remiss:

Konsult remiss

» Konsult remiss
Provtagningsmaterial:

EDTA-rör (K2E) 3 mL lila propp + 3 st kapillära blodutstryk

Kommentar/mer info:

Lämpliga provtagningsdagar mån- ons.

Centrifugeras ej.

Får ej frysas.
Förvaras och transporteras kylt.

Prov hållbart 3 dygn.

Uppdaterad 2014-04-23 kl 10:15 av Elisabeth Holmqvist