Analysförteckning

Sök på bokstav:

fP-Glukagon
Analyserande lab:

EXTERN UMAS Kem

Provet skickas till Klinisk Kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25

För vidarebefordran till:

Klinisk Kemi
Ingång 71 plan 1
Universitetssjukhuset MAS
205 02 Malmö

tfn 040 - 33 14 20

Analysportalen Labmedicin Skåne » http://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/laboratoriemedicin/
Remiss:

Konsult remiss

» Konsult remiss
Provtagningsmaterial:

EDTA-rör (K2E) 6 mL lila propp, med tillsats av 175 μL Trasylol (10000 kie/mL)

Rör rekvireras från Klinisk Kemi Halland.
OBS! ISBAD Bereds genom att isbitar och vatten blandas i ett kärl. Provröret stoppas i ett finger på en provtagningshandske. Provröret får inte ställas i ett kärl med endast isbitar utan vatten.
Kommentar/mer info: Fasta 12 tim före provtagningen.

Provet kyles omedelbart i isbad och lämnas till laboratoriet för kylcentrifugering.

Plasma fryses inom 1 tim efter provtagning.
Uppdaterad 2013-05-10 kl 01:41 av Elisabeth Holmqvist