Analysförteckning

Sök på bokstav:

B-Hepatit B DNA-påvisning (PCR) kvantitativ
VAS Provkod: HBVDNA
Analyserande lab:

VAS EXTERN USiL Mikro

Provet skickas till Klinisk Mikrobiologi Halland
Halmstad 035-13 18 50

För vidarebefordran till:
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Sölvegatan 23
221 85 LUND
046-173250
Remiss:

VAS (BAKT) alt. Skåne Serologi/Virologi

» Remiss Skåne Serologi/Virologi
Provtagningsmaterial:

Provtagningsanvisning Labmedicin Skåne

» Tilläggsinformation
Biobank: Ja
Uppdaterad 2016-05-26 kl 11:46 av Annelie Bajkusa