Analysförteckning

Sök på bokstav:

tU-5-HIA (5-Hydroxiindolacetat)
VAS Provkod: 5HIA
Analyserande lab:

VAS EXTERN UMAS Kem

Provet skickas till Klinisk Kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25

För vidarebefordran till:

Klinisk Kemi
Ingång 71 plan 1
Universitetssjukhuset MAS
205 02 Malmö

tfn 040 - 33 14 20

Analysportalen Labmedicin Skåne » http://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/laboratoriemedicin/
Remiss:

VAS (KEM) alt. Konsult

Provtagningsmaterial:

Dygnsmängd urin. Samlas i plastdunk med 20 mL saltsyra 6 mol/L

Syran sätts till dunken direkt efter att den första urinportionen samlas

Väl blandad dygnsurin avskild i ett vakuumrör för urin, Websesam art nr 50736, lämnas till laboratoriet.
Överföringsstrå Websesam art nr 50737.
Kommentar/mer info: Dygnsmängd anges på remiss.
Kostberoende.
Bananer, tomater ananas, grönmögelost, rödvin,valnötter, quaifenisin (ingår i
vissa hostmediciner) bör undvikas under samlingen.

Urin hållbar 4 dygn i kyla.
Uppdaterad 2014-04-23 kl 10:08 av Elisabeth Holmqvist