Analysförteckning

Sök på bokstav:

B-HLA-A, B, Cw, DR, DQ, DP (Vävnadstypning)
Analyserande lab:

EXTERN USIL Transfusionsmedicin

Provet skickas till Klinisk Kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25

För vidarebefordran till:

Transfusionsmedicin
Labmedicin Skåne
Universitetssjukhuset
221 85 Lund


Transfusionsmedicin
Tfn 046-17 37 34 » Analysportalen Labmedicin Skåne
Remiss:

Lund Transplantationsimmunologi

Remiss: » Remiss Transplantationsimmunologi
Provtagningsmaterial:

2 st ACD-rör 6 mL

Rekvireras från blodcentralen
Kommentar/mer info:

Centrifugeras inte.

Uppdaterad 2016-12-04 kl 09:08 av Joel Holm