Analysförteckning

Sök på bokstav:

S-Ö-cell (ICA)-ak (ICA-Ö-cellantikroppar)
VAS Provkod: ÖICA
Analyserande lab:

VAS EXTERN UMAS Kem

Provet skickas till Klinisk Kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25

För vidarebefordran till:

Klinisk Kemi
Ingång 71 plan 1
Universitetssjukhuset MAS
205 02 Malmö

tfn 040 - 33 14 20

Analysportalen Labmedicin Skåne » http://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/laboratoriemedicin/
Remiss:

VAS (KEM) alt. Konsult

Provtagningsmaterial:

SST-rör 3,5 mL gul propp

Kommentar/mer info:

Vid förvaring >4 dygn fryses serum.

Pris: 588 kr
Uppdaterad 2017-01-29 kl 07:34 av Joel Holm