Analysförteckning

Sök på bokstav:

Csv/S-Isoelektrisk fokusering, Malmö (IEF/ Proteinprofil)
VAS Provkod: IEF
Analyserande lab:

EXTERN UMAS Kem

Provet skickas till Klinisk Kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25

För vidarebefordran till:

Klinisk Kemi
Ingång 71 plan 1
Universitetssjukhuset MAS
205 02 Malmö

tfn 040 - 33 14 20

Analysportalen Labmedicin Skåne » http://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/laboratoriemedicin/
Remiss:

Konsultremiss

Finns för utskrift
på Klinisk kemi
Hallands
webbplats » Konsult remiss
Provtagningsmaterial:

Plaströr av polypropylen Mediq art nr 50206 + SST-rör 3,5 mL gul propp

Kommentar/mer info:

Både liquor och blodprov måste tas samtidigt.

Liquor: Minst 0,7 mL
Provet centrifugeras och avskiljs i nytt polypropylenrör.

Serum:
Provet centrifugeras.

Uppdaterad 2018-05-28 kl 02:06 av Rosita Ivarsson