Analysförteckning

Sök på bokstav:

S-IgA lågkoncentration + Anti -IgA
Analyserande lab:

EXTERN KS Kem

Provet skickas till Klinisk Kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25

För vidarebefordran till:

Provmottagningen L7:00
Karolinska universitetslaboratoriet Solna
171 64 Stockholm S

tfn 08 - 51 77 35 19 » www.karolinska.se/provtagningsanvisningar
Remiss:

Konsultremiss

Finns för utskrift
på Klinisk kemi
Hallands
webbplats » Konsult remiss
Provtagningsmaterial:

SST-rör 3,5 mL gul propp

Kommentar/mer info: OBS! Utförs endast vid IgA <0,05 g/L.

Vid medfödd total IgA-brist (ca 1/340 individer) ses ca 1/3-del av dessa ha anti-IgA-antikroppar.
Här föreligger risk för anafylaktiska reaktioner i samband med transfusion av blodkomponenter.
Uppdaterad 2009-10-07 kl 01:57 av Elisabeth Holmqvist