Analysförteckning

Sök på bokstav:

P-Kardiolipinantikroppar, IgG
Analyserande lab:

EXTERN UMAS Kem

Provet skickas till Klinisk Kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25

För vidarebefordran till:

Klinisk Kemi
Ingång 71 plan 1
Universitetssjukhuset MAS
205 02 Malmö

tfn 040 - 33 14 20

Analysportalen Labmedicin Skåne » http://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/laboratoriemedicin/
Remiss:

Konsultremiss

Finns för utskrift
på Klinisk kemi
Hallands
webbplats » Konsult remiss
Provtagningsmaterial:

Na-Citratrör (9NC) 2,7 mL ljusblå propp

OBS! Rören vänds noggrant och försiktigt 3-4 ggr.
Kommentar/mer info: Lämnas till laboratoriet snarast.
Centrifugeras inom 60 min vid 2000g i 20 min.
Plasma avskiljs och fryses omedelbart i -20°C (vid tid>1v-70°C)
Uppdaterad 2015-02-10 kl 11:03 av Rosita Ivarsson