Analysförteckning

Sök på bokstav:

S-Rubella - immunitet
VAS Provkod: Rubell
Analyserande lab:

MIB

Klinisk mikrobiologi Halland
Hallands sjukhus Halmstad
301 85 Halmstad
035-131850
Remiss:

VAS (BAKT) alt. Remiss mikrobiologi

Provtagningsmaterial:

SST-rör 3,5 mL gul kork

Microtainerrör kan i undantagsfall användas vid provtagning på barn. » Provtagningsmaterial
Provtagning: I undantagsfall kan 2 st microtainerrör användas vi provtagning på barn.

Rör ska fyllas tills vakuum är slut. Microtainerrör ska fyllas helt. Vänd varsamt 8 -10 gånger direkt efter provtagningen och placera stående i ställ. Låt stå minst 30 min i rumstemp innan centrifugering. Provet ska sedan förvaras i kylskåp i väntan på transport till laboratoriet.

Minst 250 μl serum behövs för att analysen ska kunna utföras.
Metod: Principen för analysen bygger på CMIA (chemluminescent microparticle immunoassay). Analysen är kvantitativ.
Kommentar/mer info:

Observera att analysen endast kan användas för immunitetskontroll.

För att följa effekten av det allmänna vaccinationsprogrammet mot rubella och minimera riskerna för potentiellt fosterskadande rubellainfektioner hos gravida kontrolleras immuniteten mot rubella inom mödrahälsovårdsprogrammet. Icke-immuna erbjuds vaccination efter förlossningen.

Svarstid: 1 - 7 dygn
Analysfrekvens: 1 gång / vecka
Pris: se prislista i högerkolumnen
Ackrediterad: Ja
Biobank: Ja » Tilläggsinformation
Uppdaterad 2016-10-19 kl 02:43 av Annelie Bajkusa