Analysförteckning

Sök på bokstav:

S-Rubella - immunitet
VAS Provkod: Rubell
Analyserande lab:

MIB

Klinisk mikrobiologi Halland
Hallands sjukhus Halmstad
301 85 Halmstad
035-131850
Remiss:

VAS (BAKT) alt. Remiss mikrobiologi

Provtagningsmaterial:

SST-rör 3,5 mL gul kork

Microtainerrör kan i undantagsfall användas vid provtagning på barn. » Provtagningsmaterial
Provtagning: Rör ska fyllas tills vakuum är slut. Microtainerrör ska fyllas helt. Vänd varsamt 8 -10 gånger direkt efter provtagningen och placera stående i ställ. Låt stå minst 30 min i rumstemp innan centrifugering. Provet ska sedan förvaras i kylskåp i väntan på transport till laboratoriet.

Minst 250 μl serum behövs för att analysen ska kunna utföras.
Metod: Principen för analysen bygger på ECLIA (elektrokemiluminiscensimmunanalys). Analysen är kvantitativ.
Kommentar/mer info:

Observera att analysen endast kan användas för immunitetskontroll (endast påvisning av IgG-antikroppar).

För att följa effekten av det allmänna vaccinationsprogrammet mot rubella och minimera riskerna för potentiellt fosterskadande rubellainfektioner hos gravida kontrolleras immuniteten mot rubella inom mödrahälsovårdsprogrammet. Icke-immuna erbjuds vaccination efter förlossningen.

Svarstid: 1 - 7 dygn
Analysfrekvens: 1 gång / vecka
Pris: se prislista i högerkolumnen
Ackrediterad: Ja
Biobank: Ja » Tilläggsinformation
Uppdaterad 2018-04-11 kl 11:05 av Annelie Bajkusa