Analysförteckning

Sök på bokstav:

GBS odling
VAS Provkod: Sekret
Analyserande lab:

MIB

Klinisk mikrobiologi Halland
Hallands sjukhus Halmstad
301 85 Halmstad
035-131850
Remiss:

VAS (BAKT) alt. Remiss mikrobiologi

Provtagningsmaterial:

Odlingspinne svart alternativt orange kork

» provtagningsmaterial
Provtagning: Vagina
Prov tas genom att pinnen roteras i nedre delen av vagina.

Uretra
Provtagningspinnen, eventuellt fuktad med steril koksaltslösning, förs in i uretra och vrids om försiktigt. Patienten bör inte ha kastat vatten timmarna före provtagning.

Rektum
Prov tas genom att pinnen roteras i nedre delen av rektum.

Svalg
Pressa provtagningspinnen ordentligt mot tonsillerna.

Öron
Prov tas i hörselgången.
Metod: Odling
Kommentar/mer info:

Ange i frågeställningen att GBS-odling önskas.

Grupp B streptokocker (GBS) ger bl.a. upphov till neonatal sepsis, meningit och pneumoni. Tidig vattenavgång är en predisponerande faktor. Kolonisation av nyfödda påvisas från ytteröra och svalg. Hos vuxna är asymptomatiskt bärarskap i uretra, vagina och tarm vanligt.

Svarstid: 2 - 6 dygn
Analysfrekvens: Mån - fre
Pris: se prislista i högerkolumnen
Ackrediterad: Ja
Uppdaterad 2016-02-04 kl 10:46 av Annelie Bajkusa