Analysförteckning

Sök på bokstav:

S-Syfilis serologi
VAS Provkod: Syfili
Analyserande lab:

MIB

Klinisk mikrobiologi Halland
Hallands sjukhus Halmstad
301 85 Halmstad
035-131850
Remiss:

VAS (BAKT) alt. Remiss mikrobiologi

Provtagningsmaterial:

SST-rör 3,5 mL gul kork

Microtainerrör kan i undantagsfall användas vid provtagning på barn. » Provtagningsmaterial
Provtagning: Rör ska fyllas tills vakuum är slut. Microtainerrör ska fyllas helt. Vänd varsamt 8 -10 gånger direkt efter provtagningen och placera stående i ställ. Låt stå minst 30 min i rumstemp innan centrifugering. Provet ska sedan förvaras i kylskåp i väntan på transport till laboratoriet.

Minst 500 μL serum behövs för att analysen ska kunna utföras.
Metod: För att detektera Treponema pallidum-antikroppar används ECLIA (elektrokemiluminiscensimmunanalys) och RPR agglutinationstest.
Kommentar/mer info:

Syfilis orsakas av spiroketen Treponema pallidum som i praktiken inte kan odlas. Inkubationstiden är 10-90 dagar. I primärstadiet ses en sårbildning (hård schanker) på inokulationsstället som vanligtvis är genitalia. I sekundärstadiet, 7-10 veckor efter smittotillfället, ses hud-och slemhinnemanifestationer ofta med utslag i handflator och fotsulor. Sjukdomen går sedan in i en latent fas och betraktas inte som smittsam efter 2 år. 30% drabbas dock av tertiär syfilis med symptom från CNS, kärl, lever eller hud. Syfilis kan överföras från mor till foster. Reinfektioner kan förekomma.

Svarstid: 1 - 4 dygn
Analysfrekvens: 2 ggr / vecka
Pris: Se prislista
Ackrediterad: Ja
Uppdaterad 2018-04-11 kl 10:12 av Annelie Bajkusa