Analysförteckning

Sök på bokstav:

Sårsekret odling
VAS Provkod: SekSar
Analyserande lab:

MIB

Klinisk mikrobiologi Halland
Hallands sjukhus Halmstad
301 85 Halmstad
035-131850
Remiss:

VAS (BAKT) alt. Remiss mikrobiologi

Provtagningsmaterial:

Se provtagningsanvisning nedan

» Provtagningsmaterial
Provtagning: Odlingspinne/rör med svart kork
För provtagning av t.ex sekret från sår, ytliga abscesser, insticksställe, kateterexit eller operationssnitt. Ta bort krustor, var och nekrotiskt material före provtagning. Smetiga sår tvättas med vatten eller koksaltlösning.
Snurra provtagningspinnen i botten av skadan. Stoppa ner pinnen i transportmediet.

Eftersom många patogener är karakteristiska för sår av viss typ och lokalisation, är det väsentligt att uppgifter om detta finns på remissen. Ange även klinisk information och eventuell utlandsvistelse på remissen.
Ange pågående eller planerad antibiotikabehandling för att säkerställa att resistensbestämning utförs mot medlet.
Metod: Aerob och anaerob odling.
Kommentar/mer info:

Om svampodling önskas måste detta skrivas i remissen under frågeställning/anamnes.

Bakterierna i ett sår är ofta kontaminanter från angränsande hud eller slemhinna; de kan också ha tillförts utifrån vid sårets uppkomst (t ex vid bitsår) eller senare (t ex genom beröring). Ofta är floran mycket komplicerat sammansatt, denna kontaminerade flora måste tvättas bort före provtagning. De relevanta patogenerna påträffas bara i områden med inflammatorisk aktivitet och de kan vara underrepresenterade i provet om det är kontaminerat.

Svarstolkning: Relevansen av olika bakteriefynd - patogener, normalflora eller förorening - bedöms med hjälp av lämnade remissuppgifter. Då avgörs om art- och resistensbestämning ska utföras. För att utbytet av undersökningen skall bli så bra som möjligt fordras därför utförliga och relevanta remissuppgifter!
Sårinfektioner hos i övrigt friska patienter orsakas oftast av S. aureus och betahemolyserande streptokocker. Vid nedsatt immunförsvar kan även lågvirulenta bakterier orsaka infektion.
Svarstid: 2 - 7 dygn
Analysfrekvens: Mån - fre
Pris: Se prislista
Ackrediterad: Ja
Uppdaterad 2016-06-15 kl 02:49 av Annelie Bajkusa