Analysförteckning

Sök på bokstav:

S-Transglutaminas antikroppar
VAS Provkod: tTgGli
Analyserande lab:

MIB

Klinisk mikrobiologi Halland
Hallands sjukhus Halmstad
301 85 Halmstad
035-131850
Remiss:

VAS (BAKT) alt. Remiss mikrobiologi

Provtagningsmaterial:

SST-rör 3,5 mL gul kork

Microtainerrör kan i undantagsfall användas vid provtagning på barn. » Provtagningsmaterial
Provtagning: Rör ska fyllas tills vakuum är slut. Microtainerrör ska fyllas helt. Vänd varsamt 8 -10 gånger direkt efter provtagningen och placera stående i ställ. Låt stå minst 30 min i rumstemp innan centrifugering. Provet ska sedan förvaras i kylskåp i väntan på transport till laboratoriet.

Minst 200 μl serum behövs för att analyserna ska kunna utföras.
Indikation: Glutenintolerans (celiaki) orsakas av överkänslighet för gluten i framför allt vete. Vanliga symtom hos barn är diarré, viktminskning, kortväxthet och anemi. Glutenfri diet medför att tarmslemhinnan normaliseras och patienten blir besvärsfri. Celiaki debuterar oftast i barnaåren men upptäcks ibland hos äldre.
Metod: Med en ELISA metod påvisas Ig-A antikroppar mot transglutaminas. I analysen av transglutaminas-antikroppar ingår alltid analysen av total-IgA. Vid IgA-brist analyseras IgG-antikroppar mot transglutaminas.
Kommentar/mer info:

Enzymet transglutaminas finns i hela kroppen, särskilt i den bindvävsstruktur, endomysiet, som omger glatt muskulatur och epitelceller. Förekomst av antikroppar mot detta enzym har visats hos 90-100% av patienter med celiaki samt vid dermatitis herpetiformis men anses ej uppträda vid andra tarmsjukdomar och kan inte heller påvisas hos normalpopulationen. Antikropparna som analyseras är av IgA klass vilka har högre sjukdomsspecificitet än IgG antikroppar. Förkomst av IgA-Transglutaminas antikroppar talar mycket starkt för celiaki men diagnosen bör konfirmeras enligt ESPGHANs riktlinjer med ytterligare blodundersökningar eller tarmbiopsi.

Svarstolkning: Svaret anges i relativa enheter/ml.
< 7 RE/ml negativt
7-10 RE/ml gränsvärde
>10 RE/ml positivt
Svarstid: 1 - 7 dygn
Analysfrekvens: 2 ggr / vecka
Pris: se prislista i högerkolumnen
Ackrediterad: Ja
Uppdaterad 2016-10-19 kl 01:29 av Annelie Bajkusa