Analysförteckning

Sök på bokstav:

Ureaplasma PCR
VAS Provkod: UreaPC
Analyserande lab:

MIB

Klinisk mikrobiologi Halland
Hallands sjukhus Halmstad
301 85 Halmstad
035-131850
Remiss:

VAS (BAKT) alt. Remiss mikrobiologi

Provtagningsmaterial:

Se provtagningsanvisning nedan

» Provtagningsmaterial
Provtagning: Urin:
Vakuumrör urin, gul kork
Urin, minst 6 ml.

Fostervatten:
Sterilt plaströr
Eswab rosa kork

För över 1-2 ml vätska till röret alternativt pinnen i vätskan och för ned i transportröret.

Nasopharynx-aspirat:
Sugset
Före provtagning: torka bort ev snor och krustor men snyt inte. Uppskatta avståndet mellan näsborren och örsnibben , så du vet hur långt katetern ska föras in.
Till det ena munstycket kopplas sugkateter och till det andra en vakuumsug. För in sonden vågrätt längs näshålans botten till det bakre nasofarynxområdet. Sug nässekret genom att pumpa två gånger med handvakuumpumpen, alt med suguttaget i väggen. Vrid sonden. Sug ytterligare en gång och dra ut sonden. För ned sonden i koksaltlösningen. Sug upp lite koksaltlösning till sugsetets provrör. Kontrollera att sonden sköljts igenom ordentligt. Lossa pumpen från sugsetet. Kontrollera att det verkligen finns sekret i provröret. Skruva loss locket med de två slangarna från sugsetröret och förslut röret med det vanliga skruvlocket.
Metod: Påvisande av DNA för Ureaplasma urealyticum och Ureaplasma parvum med PCR-teknik.
Kommentar/mer info: Urinodling + ureaplasma kan göras på samma prov - välj provkod UodlUP

Metoden används för att påvisa Ureaplasma urealyticum och Ureaplasma parvum främst från patienter med njursten eller liknande. Ureaplasma orsakar också pneumoni hos nyfödda barn och intrauterina infektioner hos gravida kvinnor som kan leda till missfall.
Svarstid: 1 - 2 dygn
Analysfrekvens: Mån - fre
Pris: se prislista i högerkolumnen
Ackrediterad: Nej
Uppdaterad 2015-05-21 kl 01:34 av Annelie Bajkusa