Analysförteckning

Sök på bokstav:

Ögonsekret, odling
VAS Provkod: Ogon
Analyserande lab:

MIB

Klinisk mikrobiologi Halland
Hallands sjukhus Halmstad
301 85 Halmstad
035-131850
Remiss:

VAS (BAKT) alt. Remiss mikrobiologi

Provtagningsmaterial:

Odlingspinne, Svart kork

» Provtagningsmaterial
Provtagning: Fukta pinnen med steril fysiologisk koksaltlösning och rotera pinnen i konjunktivalsäcken/kornea.

I avvaktan på transport skall provet förvaras i kylskåp. Provet bör vara laboratoriet tillhanda inom ett dygn.
Metod: Aerob och anaerob odling
Svarstid: 2 - 7 dygn
Analysfrekvens: Mån - fre
Pris: se prislista i högerkolumnen
Ackrediterad: Ja
Uppdaterad 2016-02-04 kl 11:20 av Annelie Bajkusa