Analysförteckning

Sök på bokstav:

Cervix odling
VAS Provkod: SekGen
Analyserande lab:

MIB

Klinisk mikrobiologi Halland
Hallands sjukhus Halmstad
301 85 Halmstad
035-131850
Remiss:

VAS (BAKT) alt. Remiss mikrobiologi

Provtagningsmaterial:

Odlingspinne svart alternativt orange kork

» provtagningsmaterial
Provtagning: Prov från cervix, vagina, uretra etc.
För riktad undersökning av Grupp B streptokocker (GBS) skall detta anges på remissen.

Cervix
Portio friläggs med spekulum, torka portio med steril tork. Rotera pinnen i cervixkanalen. Dra tillbaka pinnen utan att vidröra vaginalväggen.

Uretra
Provtagningspinnen, eventuellt fuktad med steril koksaltslösning, förs in i uretra och vrids om försiktigt.
Metod: Odling
Kommentar/mer info:

Om svampodling önskas måste detta skrivas i remissen under frågeställning/anamnes.

För analys av gonokocker, Chlamydia trachomatis och Mycoplasma genitalium, krävs andra analyser och därför också speciell provtagning. Se dessa analysnamn.

Svarstolkning: Fynden bedöms i relation till givna remissuppgifter.
Svarstid: 2 - 7 dygn
Analysfrekvens: Mån - fre
Pris: se prislista i högerkolumnen
Ackrediterad: Ja
Uppdaterad 2016-02-04 kl 10:50 av Annelie Bajkusa