Analysförteckning

Sök på bokstav:

tU-Katekolaminer metoxylerade
VAS Provkod: KATMET
Analyserande lab:

VAS EXTERN USiL Kem

Provet skickas till Klinisk Kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25

För vidarebefordran till:

Klinisk kemi
Labmedicin Skåne
Universitetssjukhuset
221 85 Lund


tfn 046 - 17 34 60

Analysportalen Labmedicin Skåne
  » www.skane.se/labmedicin/kemi
Remiss:

VAS (KEM) alt. Konsult

Provtagningsmaterial:

Dygnsmängd urin. Samlas i plastdunk med 20 mL saltsyra 6 mol/L

Syran sätts till dunken direkt efter att den första urinportionen samlas

Väl blandad dygnsurin avskild i ett vakuumrör för urin, Websesam art nr 50736, lämnas till laboratoriet.
Överföringsstrå Websesam art nr 50737.
Kommentar/mer info:

Dygnsmängd anges på remiss.

Urin hållbar 4 dygn i kyla.

Kvantitering av:
Metoxy-adrenalin,
Metoxy-noradrenalin

Uppdaterad 2016-02-28 kl 10:02 av Joel Holm