Analysförteckning

Sök på bokstav:

P-APT-tid (Aktiverad partiell tromboplastintid)
VAS Provkod: APTT
Analyserande lab:

KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg)

Klinisk Kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25
Remiss:

VAS (KEM) alt. Klinisk kemi 1

Provtagningsmaterial:

Na-Citratrör (9NC) 2,7 mL ljusblå propp

OBS! Rören vänds noggrant och försiktigt 3-4 ggr.
Kommentar/mer info:

Lämnas till laboratoriet för centrifugering inom 60 min.

Prov som ska transporteras vidare avpipetteras före transport.

Förvaras i rumstemperatur.

Heparinbehandlad patient:
Vid förvaring >2 tim fryses plasma direkt efter centrifugering.

Ej heparinbehandlad patient:
Vid förvaring >4 tim fryses plasma direkt efter centrifugering.

Enhet: s
Referensintervall:
≤6 dgr: 25 - 60
7-90 dgr: 25 - 50
91 dgr-15 år: 28 - 42
Vuxna: 28 - 42
Terapiintervall:

Vid i v heparinbehandling 2-3 ggr utgångsvärde före behandling.
60-120 sek kan användas oberoende av utgångs-APT-tid.

För mer information sök Heparininfusion på www.fass.se.

Analysfrekvens: Akut/Dagligen
Pris: se prislista i högerkolumnen
Ackrediterad: Ja
Uppdaterad 2017-01-11 kl 02:06 av Joel Holm