Analysförteckning

Sök på bokstav:

S-Klozapin
VAS Provkod: KLOZ
Analyserande lab:

VAS EXTERN USiL Kem

Provet skickas till Klinisk Kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25

För vidarebefordran till:

Klinisk kemi
Labmedicin Skåne
Universitetssjukhuset
221 85 Lund


tfn 046 - 17 34 60

Analysportalen Labmedicin Skåne
  » www.skane.se/labmedicin/kemi
Remiss:

VAS (KEM) alt. Lund Läkemedel

Remiss Lund Läkemedel kan erhållas på www.skane.se/sv/Webbplatser/Labmedicin_Skane/Remisser/ » Remiss Lund Läkemedel
Provtagningsmaterial:

Serumrör 4 mL röd propp

Kommentar/mer info:

Blodprov tages omedelbart före nästa dosering (dalvärde).

Vid förvaring >3 dygn fryses serum.

Uppdaterad 2016-02-28 kl 10:04 av Joel Holm