Analysförteckning

Sök på bokstav:

S-Koppar
Analyserande lab:

EXTERN SU Kem

Provet skickas till Klinisk Kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25

För vidarebefordran till:

Laboratoriet för Klinisk kemi
Blå stråket 5
SU/Sahlgrenska
413 45 Göteborg

tfn 031 - 342 13 25
www.sahlgrenska.se/su/kliniskkemi

» Analyslista SU Klinisk kemi
Remiss:

SU Kem SS - Metall och spårämnesanalyser

Remiss kan erhållas på: » remiss: Metall och spårämnesanalyser
Provtagningsmaterial:

SST-rör 3,5 mL gul propp

Kommentar/mer info: Om patienten har behandlats med gadolinum eller jodinnehållande kontrastvätskor skall prov inte tas de följande 96 timmarna.
Uppdaterad 2015-02-10 kl 11:25 av Rosita Ivarsson