Analysförteckning

Sök på bokstav:

S-Kromogranin A
VAS Provkod: KROMA
Analyserande lab:

VAS EXTERN UMAS Kem alt SU Kem

Provet skickas till Klinisk Kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25

För vidarebefordran till:

Klinisk Kemi
Ingång 71 plan 1
Universitetssjukhuset MAS
205 02 Malmö

tfn 040 - 33 14 20

www.skane.se/labmedicin/kemi
Analysportalen Labmedicin Skåne

alt.

Laboratoriet för Klinisk kemi
Blå stråket 5
SU/Sahlgrenska
413 45 Göteborg

tfn 031 - 342 13 25
Klinisk kemi SU » ANALYSLISTA SU
Remiss:

VAS (KEM) alt. Konsult

Provtagningsmaterial:

SST-rör 3,5 mL gul propp

Kommentar/mer info:

Malmö UMAS:

Serum avskiljs till ett sekundärrör inom 4 timmar. Vid förvaring >48 timmar fryses serum.

SU Kem: 

 Vid förvaring >2 dygn fryses serum.

Uppdaterad 2017-09-01 kl 12:06 av Rosita Ivarsson