Analysförteckning

Sök på bokstav:

B-Kromosomanalys
Analyserande lab:

EXTERN USiL Gen alt. SU Gen

Provet skickas till Klinisk Kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25

För vidarebefordran till:

Genetiska kliniken
Universitetssjukhuset
221 85 Lund


tfn 046 - 17 33 62

http://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/laboratoriemedicin/

alt

Enheten för Klinisk Genetik
SU/Sahlgrenska

413 45 Göteborg

Tel. 031-342 15 16

Klinisk Patologi och Genetik SU

» ANALYSLISTA SU
Remiss:

Konsultremiss

Finns för utskrift
på Klinisk kemi
Hallands
webbplats » Konsult remiss
Provtagningsmaterial:

Na-Heparinrör (NH) 6 mL mörkblå propp

På barn (SU Gen) kan prov tas i Li-heparin, microtainer mintgrön propp.
Kommentar/mer info:

Provtagning ska utföras måndag - torsdag.

Centrifugeras inte.

Får ej frysas.

Skickning ska ske snarast. Förvaras i kyla om det ej kan skickas provtagningsdag.

Uppdaterad 2017-01-29 kl 07:40 av Joel Holm