Analysförteckning

Sök på bokstav:

P-Lamotrigin
VAS Provkod: LAMOT
Analyserande lab:

VAS EXTERN USiL Kem

Provet skickas till Klinisk Kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25

För vidarebefordran till:

Klinisk kemi
Labmedicin Skåne
Universitetssjukhuset
221 85 Lund


tfn 046 - 17 34 60

Analysportalen Labmedicin Skåne
  » www.skane.se/labmedicin/kemi
Remiss:

Konsultremiss

Finns för utskrift
på Klinisk kemi
Hallands
webbplats » Konsult remiss
Provtagningsmaterial:

PST-rör 3 mL mintgrön propp

Kommentar/mer info:

Provet ska tas omedelbart före nästa dosering (dalvärde)

Uppdaterad 2014-04-23 kl 10:44 av Elisabeth Holmqvist