Analysförteckning

Sök på bokstav:

S-β-Trace Protein (Likvorläckage)
Analyserande lab:

EXTERN UMAS Kem

Provet skickas till Klinisk Kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25

För vidarebefordran till:

Klinisk Kemi
Ingång 71 plan 1
Universitetssjukhuset MAS
205 02 Malmö

tfn 040 - 33 14 20

Analysportalen Labmedicin Skåne » http://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/laboratoriemedicin/
Remiss:

Konsult remiss

» Konsult remiss
Provtagningsmaterial:

Nässekret i plaströr + Serum SST-rör 3,5 mL gul propp

Plaströr Mediq art nr 50206
Kommentar/mer info:

Både näs och vätskeprov måste tas samtidigt.
Nässekret och serum ska centrifugeras och avskiljas.

Ange frågeställning ”Likvorläckage” på remissen.

Uppdaterad 2015-02-10 kl 02:03 av Rosita Ivarsson