Analysförteckning

Sök på bokstav:

B-Lymfocyter/CD-markörer
Analyserande lab:

EXTERN USiL Mikro

Provet skickas till Klinisk Kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25

För vidarebefordran till:

Klinisk Mikrobiologi
Labmedicin Skåne
Universitetssjukhuset
221 85 Lund


tfn 046 - 17 32 50 » http://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/laboratoriemedicin/
Remiss:

Skåne Immunologi

» Remiss Immunologi Skåne
Provtagningsmaterial:

EDTA-rör (K2E) 3 mL lila propp

Kommentar/mer info:

Provtagning måndag-torsdag.

Centrifugeras inte.

Förvaras i rumstemp.

Prov ska vara Klinisk Mikrobiologi i Lund tillhanda inom 24 timmar. Kan transport inte ske med Klinisk kemis ordinarie transporter skickar beställaren provet med ordinarie postgång. Provtagningstid bör därför anpassas så att leverans inom 24 timmar är möjlig.

 

Uppdaterad 2015-03-09 kl 05:28 av Rosita Ivarsson