Analysförteckning

Sök på bokstav:

P-Mykofenolat
VAS Provkod: MYKOF
Analyserande lab:

KEM (Hstd)

Klinisk Kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25
Remiss:

VAS (KEM) alt. Klinisk kemi 2 (kommentarsfält)

Provtagningsmaterial:

EDTA-rör (K2E) 3 mL lila propp

Kommentar/mer info:

Centrifugeras inom 4 timmar.

Avskild plasma fryses.

Referensintervall:

För terapeutiska riktlinjer se FASS.

Analysfrekvens: 2 ggr/vecka
Pris: Se separat prislista i högerkolumnen
Uppdaterad 2018-07-17 kl 03:26 av Rosita Ivarsson