Analysförteckning

Sök på bokstav:

Muskelbiopsi med frågeställning mitokondriesjukdomar,utredning av hereditära sjukdomar,muskeldystrofier och myopati
Analyserande lab:

EXTERN USLi NME alt SU Pat/Cyt

Provet skickas till Klinisk Kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25

För vidarebefordran till:

Neuromuskulära enheten (NME)
Patologen plan 10
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

tfn 013 - 22 20 38

www.lio.se Skriv NME i sökfältet

alt.

Klinisk Patologi och Cytologi
Gula stråket 8
SU/Sahlgrenska
413 45 Göteborg


tfn 031 - 342 15 16
Klinisk Patologi och Genetik SU
» ANALYSLISTA SU
Remiss:

Linköping NME alt Konsult

Linköping NME:
Remiss beställes från analyserande laboratorium tfn 013-22 20 38

SU Pat/Cyt
Konsultremiss
Kommentar/mer info:

Provtagning ska ej utföras fredagar eller dag före röd dag.

Kontakta analyserande laboratorium före provtagning.
Pat Linköping:
tfn 010-103 20 38

Pat SU:
tfn 031-342 29 16 alt. 0740-35 68 16 

Muskelbitarna ska förvaras nedkylda, ca 4° C och måste nå Pat Linköping inom 30 tim/ Pat SU inom 24 tim.
Inför transporten placeras burken med preparatet i en frigolitlåda med kylklampar eller i en termos (1-2 liter) fylld med vanlig is.
OBS! Låt kylklamparna respektive isen tina ca 20-30 min i rumstemp innan proverna läggs i så att bitarna inte fryser.
Isolera provburken så att den inte kommer i direktkontakt med isen.

Pat Linköping:
Skickas som företagspaket.

Pat SU:
Skickas med akut taxitransport.

Ackrediterad: Nej
Biobank: Nej
Uppdaterad 2018-05-24 kl 02:32 av Rosita Ivarsson