Analysförteckning

Sök på bokstav:

S-NSE
VAS Provkod: NSE
Analyserande lab:

KEM (Vbg)

Klinisk Kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25
Remiss:

Klinisk kemi 3 (övriga analyser)

Provtagningsmaterial:

SST-rör 3,5 mL gul propp

Kommentar/mer info:

Centrifugeras inom 1 timma.
Serum hållbart 6 timmar i rumstemperatur, 24 timmar i kyla. Vid längre tids förvaring fryses serum.

Prov taget vid HSH:
Provet skickas till, och analyseras vid, laboratoriet i Varberg samma dag som provet tas.

Enhet: µg/L
Referensintervall:
0-17 år: Referensintervall saknas
Vuxna: 0-17
Analysfrekvens: Dagligen
Pris: se prislista i högerkolumnen
Ackrediterad: Ja
Uppdaterad 2017-01-11 kl 03:45 av Joel Holm