Analysförteckning

Sök på bokstav:

Njurbiopsi
Analyserande lab:

EXTERN SU Pat/Gen

Provet skickas till Klinisk Kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25

För vidarebefordran till:

Klinisk Patologi och Genetik
Gula stråket 8
SU/Sahlgrenska
413 45 Göteborg

tfn: 031-342 15 16
Klinisk Patologi och Genetik SU
» ANALYSLISTA SU
Provtagningsmaterial:

se www.patologi.se

» www.patologi.se
Provtagning: Provtagningsanvisningar Patologi Njurbiopsier » Tilläggsinformation
Kommentar/mer info:

Förvaras i rumstemperatur.

Skickas med Resam.

Uppdaterad 2018-05-24 kl 02:32 av Rosita Ivarsson