Analysförteckning

Sök på bokstav:

U-Organiska syror, fraktionerade
Analyserande lab:

EXTERN SU Kem

KLINISK KEMI SU

Provet skickas till Klinisk Kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25

För vidarebefordran till:

Laboratoriet för Klinisk kemi
Blå stråket 5
SU/Sahlgrenska
413 45 Göteborg

tfn 031 - 342 13 25
Klinisk kemi SU

» Analyslista SU
Remiss:

SU Remisser

» Remissportal SU
Provtagningsmaterial:

2-5 ml färsk urin avskilt i vacuumrör för urin Mediq art nr 50736

Överföringsstrå Mediq art nr 50737
Kommentar/mer info:

Om analysen ska göras på dygnsmängd förvaras urinen i kylskåp under samlingstiden.

Vid tillstånd med intermittenta symptom bör provtagning göras i samband med akut episod.

Ange frågeställning, anamnes och aktuell medicinering på remissen.

Urinen fryses om prov ej anländer laboratoriet inom 1 dygn.

Om provet ska skickas akut meddela lab på tfn 031-342 40 77.

Uppdaterad 2018-05-30 kl 01:46 av Rosita Ivarsson