Analysförteckning

Sök på bokstav:

U-Organiska syror, fraktionerade
Analyserande lab:

EXTERN SU Kem

Provet skickas till Klinisk Kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25

För vidarebefordran till:

Laboratoriet för Klinisk kemi
Blå stråket 5
SU/Sahlgrenska
413 45 Göteborg

tfn 031 - 342 13 25
www.sahlgrenska.se/su/kliniskkemi

» Analyslista SU Klinisk kemi
Remiss:

SU Kem SS - Metabola sjukdomar

Remiss kan erhållas på: » Remiss SU Metabola sjukdomar
Provtagningsmaterial:

Färsk urin avskilt i vakuumrör för urin.

Mediq art nr 50736
Överföringsstrå Mediq art nr 50737.
Kommentar/mer info:

Om analysen ska göras på dygnsmängd förvaras urinen i kylskåp under samlingstiden.

Ange frågeställning, anamnes och aktuell medicinering på remissen.

Urinen fryses om prov ej anländer laboratoriet inom 1 dygn.

Om provet ska skickas akut meddela lab på tfn 031-342 40 77.

Uppdaterad 2016-02-28 kl 10:14 av Joel Holm