Analysförteckning

Sök på bokstav:

tU-Oxalat
Analyserande lab:

EXTERN UMAS Kem

Provet skickas till Klinisk Kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25

För vidarebefordran till:

Klinisk Kemi
Ingång 71 plan 1
Universitetssjukhuset MAS
205 02 Malmö

tfn 040 - 33 14 20

Analysportalen Labmedicin Skåne » http://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/laboratoriemedicin/
Remiss:

Konsultremiss

Finns för utskrift
på Klinisk kemi
Hallands
webbplats » Konsult remiss
Provtagningsmaterial:

Dygnsmängd urin. Samlas i plastdunk med 20 mL saltsyra 6 mol/L

Syran sätts till dunken direkt efter att den första urinportionen samlas

Väl blandad dygnsurin avskild i ett vakuumrör för urin, Websesam art nr 50736, lämnas till laboratoriet.
Överföringsstrå Websesam art nr 50737.
Kommentar/mer info: Dygnsmängd anges på remiss.
Uppdaterad 2015-02-10 kl 12:10 av Rosita Ivarsson