Analysförteckning

Sök på bokstav:

B-PNH-analys (Paroxysmal nocturnal hematuri)
Analyserande lab:

EXTERN UMAS Kem

Provet skickas till Klinisk Kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25

För vidarebefordran till:

Klinisk Kemi
Ingång 71 plan 1
Universitetssjukhuset MAS
205 02 Malmö

tfn 040 - 33 14 20

Analysportalen Labmedicin Skåne » http://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/laboratoriemedicin/
Remiss:

Kemi Flödescytometri remiss

» Remisser Skåne
Provtagningsmaterial:

EDTA-rör (K2E) 3 mL lila propp

Kommentar/mer info:

Centrifugeras inte.

Provet är hållbart 48 timmar. Förvaras i kyl eller rumstemperatur, får ej frysas.
Ska ankomma Klinisk kemi Malmö senast kl 14.00 fredagar.
 

 

 

Uppdaterad 2016-02-28 kl 10:29 av Joel Holm