Analysförteckning

Sök på bokstav:

B-PEth 16:0 / 18:1 (Fosfatidyletanol)
VAS Provkod: PETH
Analyserande lab:

KEM (Hstd)

Klinisk Kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25
Remiss:

VAS (KEM) alt. Klinisk kemi 3

Provtagningsmaterial:

EDTA-rör (K2E) 3 mL lila propp

Kommentar/mer info:

Centrifugeras inte.
Får ej frysas.

Enhet: µmol/L
Referensintervall:
0 - 0,04 Ingen eller låg alkoholkonsumtion
0,05 - 0,30 Måttlig alkoholkonsumtion
>0,30 Överkonsumtion av alkohol
Analysfrekvens: 3-4 gång/vecka
Pris: se prislista i högerkolumnen
Ackrediterad: Ja
Uppdaterad 2017-11-30 kl 02:55 av Rosita Ivarsson