Analysförteckning

Sök på bokstav:

U-Barbiturater
Analyserande lab:

KEM (Vbg)

Klinisk Kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25
Remiss:

Klinisk kemi 5

Provtagningsmaterial:

3 x 10 mL urin avskilt i plaströr

Websesam art nr 50206
Kommentar/mer info:

Urinprovtagning övervakas för att utesluta manipulation av provet.

Referensintervall:
NEG
Svarstolkning: Screening: Gränsvärde <200 µg/L.
Analysfrekvens: Vardagar
Pris: Se prislista i högerkolumnen
Ackrediterad: Ja
Uppdaterad 2018-05-30 kl 03:30 av Rosita Ivarsson