Analysförteckning

Sök på bokstav:

Erc-Porfyriutredning
Analyserande lab:

EXTERN KS Kem

Provet skickas till Klinisk Kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25

För vidarebefordran till:

Provmottagningen L7:00
Karolinska universitetslaboratoriet Solna
171 64 Stockholm S

tfn 08 - 51 77 35 19 » www.karolinska.se/provtagningsanvisningar
Remiss:

KS - Porfyriutredning

Remiss kan erhållas på remiss porfyriutredning Karolinska
Provtagningsmaterial:

2 st Na-heparinrör (NH) 6 mL + 1 st EDTA-rör (K2E) 6 mL lila propp

Kommentar/mer info:

Ange frågeställning och anamnes på remissen.

Ljuskänsligt.
Skyddas genom insvepning i folie.

Centrifugeras inte

Provet får ej förvaras i kyla.

Prov skickas måndag - onsdag
Måste vara KS tillhanda inom 24 timmar.

För laboratoriet gäller:

Blodprovet skall skickas som helblod i rumstemperatur. Måste vara KS tillhanda inom 24 timmar, måndag till torsdag före kl. 13.00. 

Uppdaterad 2017-10-31 kl 07:56 av Joel Holm