Analysförteckning

Sök på bokstav:

U-Porfyriutredning
Analyserande lab:

EXTERN KS Kem

Provet skickas till Klinisk Kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25

För vidarebefordran till:

Provmottagningen L7:00
Karolinska universitetslaboratoriet Solna
171 64 Stockholm S

tfn 08 - 51 77 35 19 » www.karolinska.se/provtagningsanvisningar
Remiss:

KS - Porfyriutredning

Remiss kan erhållas på remiss porfyriutredning Karolinska
Provtagningsmaterial:

2 st vakuumrör för urin.

Vakuumrör: Mediq art nr 50736
Överföringsstrå: Mediq art nr 50737
(gärna morgonurin)
Kommentar/mer info: Ange frågeställning och anamnes på remissen.

Om möjligt bör 12 tim vätskekarens iakttas.

Ljuskänsligt.
Skyddas genom insvepning i folie.

Provet fryses om det inte är Klinisk Kemi Halland tillhanda inom ett dygn.

För laboratoriet gäller:
Urinprover som inte kan skickas provtagningsdag, bör frysas och sändas med frystransport vid senare tillfälle.
Uppdaterad 2013-04-23 kl 10:29 av Elisabeth Holmqvist