Analysförteckning

Sök på bokstav:

B-Basöverskott (BE)
VAS Provkod: BE
Analyserande lab:

KEM (Hstd, Vbg)

Klinisk kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25
Remiss:

VAS (KEM) alt. Klinisk kemi 1 (kommentarsfält)

Provtagningsmaterial:

Li-Heparinrör (LH) 4 mL mörkgrön propp

Provtagning: Röret ska fyllas tills vakuum tar slut.
Kommentar/mer info:

Centrifugeras inte.

Lämnas omedelbart till analyserande laboratorium (Hstd, Vbg).
Får ej avproppas.

Ingår även i aB, vB, kB-Blodgaser

Kapillär provtagning utförs endast av laboratoriet efter överenskommelse.

Enhet: mmol/L
Referensintervall:
-3,0 - +3,0
Analysfrekvens: Akut
Pris: se prislista i högerkolumnen
Ackrediterad: Ja
Uppdaterad 2017-01-11 kl 02:11 av Joel Holm