Analysförteckning

Sök på bokstav:

P-Renin, aktivt
VAS Provkod: RENIN
Analyserande lab:

VAS EXTERN UMAS Kem

Provet skickas till Klinisk Kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25

För vidarebefordran till:

Klinisk Kemi
Ingång 71 plan 1
Universitetssjukhuset MAS
205 02 Malmö

tfn 040 - 33 14 20

Analysportalen Labmedicin Skåne » http://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/laboratoriemedicin/
Remiss:

VAS (KEM) alt. Konsult

Provtagningsmaterial:

EDTA-rör (K2E) 3 mL lila propp

Kommentar/mer info:

Plasma fryses.


Får ej förvaras i kyla (+ 4°C) p.g.a. risk för kryoaktivering av prorenin till renin.

Uppdaterad 2015-02-19 kl 11:42 av Rosita Ivarsson