Analysförteckning

Sök på bokstav:

MRGN
VAS Provkod: MRGN
Analyserande lab:

MIB

Klinisk mikrobiologi Halland
Hallands sjukhus Halmstad
301 85 Halmstad
035-131850
Remiss:

VAS (BAKT) alt. Remiss mikrobiologi

Provtagningsmaterial:

Plaströr med sked, brun kork

Svart pinne kan användas. » Provtagningsmaterial
Provtagning: Faeces
Plaströr med sked, brun kork
Faeces tas med skeden som sitter fast i locket på röret. Mängden faeces som behövs motsvarar ca 2 hasselnötter. Fyll ej röret. Stoppa ner avföringen i röret och skruva på locket ordentligt. Förvara provet i kyl. Provet bör vara laboratoriet tillhanda inom ett dygn.

Provet kan i vissa fall även tas med svart pinne från rektum.
Metod: Odling
Kommentar/mer info:

MRGN kan beställas som analyskombination. Se provkod nedan:

Vårdhyg screen MRGN, VRE ............................FVhyg  

MRGN (MultiResistenta GramNegativa tarmbakterier ) är en undersökning av faeces för att se om patienten är koloniserad med tarmbakterier som har förvärvat ≥3 resistensmekanismer mot antibiotika. Vi screenar för Extended spectrum beta-lactamases (ESBL) samt 4 andra antibiotikagrupper. Vanligaste arterna är E. coli och Klebsiella men även multiresistenta Acinetobacter har spridits på sjukhus i länder utanför Norden. Infektion med ESBL-Carba är anmälningspliktig enligt smittskyddslagen.

Nedan finns länk till Vårdhygien Hallands hygienrutiner.

» Tilläggsinformation
Svarstid: 2 - 6 dygn
Analysfrekvens: Mån - fre
Pris: se prislista i högerkolumnen
Ackrediterad: Ja
Uppdaterad 2017-06-08 kl 08:54 av Annelie Bajkusa