Analysförteckning

Sök på bokstav:

MRSA
VAS Provkod: MRSA
Analyserande lab:

MIB

Klinisk mikrobiologi Halland
Hallands sjukhus Halmstad
301 85 Halmstad
035-131850
Remiss:

VAS (BAKT) alt. Remiss mikrobiologi

Provtagningsmaterial:

Odlingspinne, Svart kork

» Provtagningsmaterial
Provtagning: Näsa
Prov tas från yttre näsgången. (OBS! ej nph-provtagning)

Svalg
Prov tas från bakre svalgväggen

Perineum
Prov tas från perineum

Sår och infarter
Ta bort krustor, var och nekrotiskt material före provtagning. Smetiga sår tvättas med vatten eller koksaltlösning. Snurra provtagnings-pinnen i botten av skadan.

KAD-urin
Plaströr med gul kork.
Stängs av slangen till urinuppsamlingspåsen 1/2-1 timme före provtagningen. Katetern tvättas med 70 % sprit och punkteras med steril engångsspruta nedanför förgreningsstället. Urinen överförs till plaströr.
Metod: Odling och PCR
Kommentar/mer info:

MRSA (Meticillinresistenta Staphylococcus aureus) är resistenta mot alla β-laktamantibiotika (penicilliner, cefalosporiner och karbapenemer).

Infektion med MRSA är anmälningspliktig enligt smittskyddslagen.

MRSA sprids genom kontaktsmitta. Basala hygienrutiner skall tillämpas i alla vårdsituationer och i alla vårdmiljöer. För info om hygienrutiner följ länken nedan.

» Tilläggsinformation
Svarstid: 1 - 3 dygn.
Analysfrekvens: Må - lö.
Pris: se prislista i högerkolumnen
Ackrediterad: Ja
Uppdaterad 2016-06-15 kl 02:53 av Annelie Bajkusa