Analysförteckning

Sök på bokstav:

S-Tyreoglobulin (Thgl)
VAS Provkod: TYGLO
Analyserande lab:

VAS EXTERN UMAS Kem

Provet skickas till Klinisk Kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25

För vidarebefordran till:

Klinisk Kemi
Ingång 71 plan 1
Universitetssjukhuset MAS
205 02 Malmö

tfn 040 - 33 14 20

Analysportalen Labmedicin Skåne » http://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/laboratoriemedicin/
Remiss:

VAS (KEM) alt. Konsult

Provtagningsmaterial:

SST-rör 3,5 mL gul propp

Kommentar/mer info:

Vid förvaring > 3 dygn fryses serum.

Svar ges även på S-Tyreoglobulin-antikroppar.

 

 

Uppdaterad 2011-06-16 kl 08:16 av Elisabeth Holmqvist