Analysförteckning

Sök på bokstav:

Svamp, jästodling
VAS Provkod: SvampJ
Analyserande lab:

MIB

Klinisk mikrobiologi Halland
Hallands sjukhus Halmstad
301 85 Halmstad
035-131850
Remiss:

VAS (BAKT) alt. Remiss mikrobiologi

Provtagningsmaterial:

Odlingspinne, Svart kork

» Provtagningsmaterial
Provtagning: Pinnen stryks över misstänkta områden.
Metod: Odling
Kommentar/mer info:

Candida albicans och andra jästsvampar finns normalt i munhålan, mag-tarmkanalen och vagina. Det krävs därför typisk klinik med objektiva förändringar eller rikliga fynd av jästsvamp från dessa lokaler för att styrka misstanke om svampinfektion.

Vid misstänkt candidavaginit utgör direktmikroskopi med s k wet smear tyngdpunkten i den mykologiska diagnostiken. Förekomst av lättpåvisbara svamptrådar är typisk för aktiv infektion med Candida albicans.

OBS! Vid vulvovaginal infektion orsakad av t ex Candida glabrata och Saccharomyces cerevisiae ses endast jästceller vid direktmikroskopi och inga svamptrådar. Odling blir då avgörande för diagnosen i dessa mer sällsynta fall.

C.albicans är primärt känslig för de svampmedel som används. C. glabrata har naturligt nedsatt känslighet och C. krusei är naturligt resistent mot flukonazol.

Svarstid: 1 - 5 dygn
Analysfrekvens: Mån - fre
Pris: Se prislista i högerkolumnen
Ackrediterad: Ja
Uppdaterad 2015-11-23 kl 01:53 av Annelie Bajkusa