Analysförteckning

Sök på bokstav:

Svamp i nagel, hud, hår etc.
VAS Provkod: SvampH (huskrap/hår) eller SvampN (nagel)
Analyserande lab:

MIB

Klinisk mikrobiologi Halland
Hallands sjukhus Halmstad
301 85 Halmstad
035-131850
Remiss:

VAS (BAKT) alt. Remiss mikrobiologi

Provtagningsmaterial:

Vacutainerrör av glas röd kork art nr 21763

» Provtagningsmaterial
Provtagning: Allmänt gäller:
Provet bör tas i gränsområdet mellan sjuk och frisk vävnad. Ta så mycket provmaterial som möjligt.

Nagel
Skrapa med curette undersidan av nageln om denna verkar infekterad. Om ovansidan av nageln ser infekterad ut skrapa först ren ytterytan (för att eliminera kontaminerande mögelsporer och bakterier) och uppsamla därefter skrap från det infekterade området.
Vid misstanke om mögel eller jästsvamp, ska detta tydligt anges i anamnesen så att speciell odling för detta kan utföras.

Hud
Skrapa med skrapslev (curette) eller skalpell i kanten av och ett stycke utanför förändringen. Vid fotsvamp bör området mellan fjärde och femte tån inkluderas i provtagningen. Dermatofyter kan förekomma i detta område hos patienter med asymptomatiska infektioner eller med id-reaktioner.

Hår
Infekterat hår ska aldrig klippas utan plockas med pincett. Det är viktigast att ta den del av hårstrået, som är närmast hårbotten. Om hårlösa fläckar finns avlägsnas resterna av hårstråna från hårfollikelöppningen med hjälp av skalpell.

Vid misstänkt jästsvampinfektion på slemhinnor se: » Tilläggsinformation
Indikation: Misstänkt svampinfektion i nagel, hud eller hår.
Metod: Nagel: Påvisande av trichofyton-DNA med PCR teknik som detekterar Trichofyton species och specifikt T. rubrum. Dessutom påvisas Scopulariopsis brevicaulis och Epidermophyton floccosum. Hud/hår: Direktmikroskopi samt odling.
Svarstolkning: Nagel:
Svar ges inom en vecka.
I fall endast T.species påvisas med PCR teknik kan ett typningsförsök göras med nytt prov för odling. Odlingstekniken är dock mindre känslig än PCR.

Hud, hår:
Direktmikroskopi: på vardagar ges svar dagen efter provet ankommit till laboratoriet.
Odling: Negativ dermatofytodling besvaras efter 2 veckor men odlingen pågår ytterligare 2 veckor. Positiv odling besvaras vanligen inom 1-2 veckor.
Svarstid: 3-7 dygn
Pris: se prislista i högerkolumnen
Ackrediterad: Ja
Uppdaterad 2017-04-20 kl 10:17 av Annelie Bajkusa