Analysförteckning

Sök på bokstav:

S-Yersinia-enterocolitica serologi
Analyserande lab:

EXTERN USiL Imm

Provet skickas till Klinisk Kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25

För vidarebefordran till:

Klinisk immunologi
Provinlämningen Klinisk kemi
Klinikgatan 19
Labmedicin Skåne
Universitetssjukhuset
221 85 Lund


Immunologi
tfn 046-17 39 64Analysportalen Labmedicin Skåne » http://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/laboratoriemedicin/
Remiss:

Skåne Serologi/Virologi

Remiss kan erhållas på:
www.skane.se/sv/Webbplatser/Labmedicin_Skane/Remisser/ » Direktlänk remiss Skåne Serologi/Virologi
Provtagningsmaterial:

SST-rör 3,5 mL gul propp

Kommentar/mer info: Serum behöver ej avskiljas.
Uppdaterad 2015-09-03 kl 10:43 av Joel Holm