Analysförteckning

Sök på bokstav:

U-Zopiklon
Analyserande lab:

EXTERN HS Kem

Provet skickas till Klinisk Kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 24

För vidarebefordran till:

Provmottagning C1-72
Karolinska Universitetslaboratoriet Huddinge
141 86 Stockholm

tfn 08 - 58 58 12 20 » www.karolinska.se/provtagningsanvisningar
Remiss:

Konsultremiss

Finns för utskrift
på Klinisk kemi
Hallands
webbplats » Konsult remiss
Provtagningsmaterial:

10 ml urinrör med gul kork (se nedan)

Röret ska beställas via Karolinskas Webbutik (se länk nedan).
Inga andra typer av rör kan accepteras pga inkompabilitet med provsorteringsroboten.
Fyll röret till max 1 cm från övre kanten. Provvolymer under 5 mL underkänns och analysen avvisas. » Karolinskas Webbutik
Kommentar/mer info:

Övervakad provtagning.

På remissen: anges namn alt kod, kön, beställare, frågeställning, remitterande läkare.

Prov skickas ej fredag eller dag före röd dag.

Uppdaterad 2019-02-16 kl 01:03 av Rosita Ivarsson