Analysförteckning

Sök på bokstav:

Endotoxin
VAS Provkod: EndoHF(hemofiltrationsvätska) EndoHD (hemodialysvätska) och EndoRO (RO-vatten)
Analyserande lab:

MIB

Klinisk mikrobiologi Halland
Hallands sjukhus Halmstad
301 85 Halmstad
035-131850
Remiss:

VAS (BAKT) alt. Remiss mikrobiologi

Provtagningsmaterial:

Sterila endotoxinfria rör

Tillhandahålls av laboratoriet.
Provtagning: Se till att de delar av provtagningskärlet som kommer i beröring med vattnet inte kontamineras.
Metod: Kvantitativ metod – Endosafe-PTS tillämpas.
Kommentar/mer info:

För att kontrollera att gränsvärden inte överskrids ska prov tas regelbundet enligt Svensk läkemedelsstandard.

Svarstolkning: För gällande gränsvärden, se Svensk läkemedelsstandard.

Prov som överstiger gränsvärde telefonbesvaras.
Svarstid: 1 - 3 dygn.
Analysfrekvens: Vardagar.
Pris: se prislista i högerkolumnen.
Ackrediterad: Ja
Uppdaterad 2018-06-18 kl 01:16 av Annelie Bajkusa